Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

3. Verzendkosten

23.1 Voor verzending van de producten brengt Cookies4fun verzend- en administratiekosten in rekening. Voor verzending van een product wordt dit aangeboden als brievenbuspakket. Voor bestellingen van twee of meer producten wordt het verzonden als pakketpost. Het tarief voor verzending naar een adres in Nederland bedraagt € 2,95 inclusief btw. De tarieven voor bestellingen met een adres in andere landen staan vermeld onder verzendkosten op onze website.

4. Betaling

4.1 Na een bestelling en betaling ontvang je een factuur per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Bij Cookies4fun kun je betalen met iDeal, PayPal en Creditcard Mastercard/Maestro/Visa.

5. Levering

5.1 Na betaling wordt iedere bestelling tot 12.00 uur dezelfde werkdag ter bezorging aangeboden bij PostNL. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag, mits er geen weekend tussen zit.

5.2 Mocht een aanbieding bij PostNL niet direct mogelijk zijn, dan wordt per e-mail contact met je opgenomen. 

5.3 Van de meeste producten is voldoende voorraad om direct te kunnen leveren. Als wij je bestelling in behandeling nemen en er blijkt toch iets niet voorradig te zijn, dan nemen we per e-mail contact met je op en laten weten wanneer het betreffende artikel weer leverbaar is. Wil je daar niet op wachten dan storten wij dat deel van de betaling terug op je rekening. 

5.4 Cookies4fun is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

5.5 Bestellingen via de pakketservice van PostNL worden 2 keer aangeboden. Daarna laat PostNL een afhaalbericht achter, en kun je de bestelling (gedurende drie weken) bij het dichtstbijzijnde postkantoor ophalen.

 

6. Retourneren

6.1 Je hebt recht op een zichttermijn van 30 dagen. Dat houdt in dat je een product binnen 30 dagen na aflevering kunt retourneren.

6.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Ze dienen tevens vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Cookies4fun, via info@cookies4fun.com. Na ontvangst van een retournummer, kun je het product o.v.v. het retournummer terugsturen.

6.3 De verzendkosten voor retourneringen zijn voor rekening van de klant.

6.4 Na ontvangst van de retourzending zal Cookies4fun het betreffende bedrag binnen 14 dagen terugstorten op je bankrekening.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per e-mail (via info@cookies4fun.com) aan ons voorleggen.

7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Cookies4fun kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Cookies4fun is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7.3 Cookies4fun is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Cookies4fun zo spoedig mogelijk worden aangepast. 

7.4 Cookies4fun kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

7.5 Indien Cookies4fun aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cookies4fun beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7.6 Cookies4fun is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. 

7.7 Cookies4fun is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cookies4fun in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Cookies4fun gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

9. Privacy-statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Cookies4fun gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen

Cookies4fun streeft naar tevreden klanten en hanteert een 100% tevredenheidsgarantie. Vragen of klachten over de producten van Cookies4fun zijn altijd welkom en ontvangt Cookies4fun graag per e-mail: info@cookies4fun.com.

11. Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cookies4fun partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Cookies4fun en de klant doen pas dan een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Cookies4fun.